Shqipedia

shprehje frazeologjike  

 1. Shprehjet frazeologjike të gjuhës shqipe janë shprehje të cilat i përdorin në të folurën e përditshme, por më rrallë në të shkruar. Janë shrehje të cilat kanë kuptim metaforik dhe shprehin shumë më tepër sesa thjesht shprehja e përdorur. Në anglisht quhen idioma dhe janë këto shprehje të cilat nëse i mëson, ta lehtësojnë të mësuarin e një gjuhe të huaj.
  Disa shembuj:
  ia vuri të dyja këmbët në një këpucë,
  gjeti tenxherja kapakun,
  e uli hundën,
  nuk e prish gjakun,
  më ngriu gjakun,
  e ka kokën me gunga, etj etj.
  (homer, 12-09-2012)


Ju mund te shkruani opinionin tuaj per kete teme. Per te bere kete ju duhet te behemi anetare Anetarsimi eshte falas