Shqipedia

Program për Përvojë dhe Zhvillim të Lidershipit në Shqipëri  

 1. Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania”. Ky program është konceptuar sipas Programit të Shtëpisë së Bardhë për Lidershipin (angl. White House Fellows Program) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i Programit në Shqipëri është që t’u sigurojë profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë, shoqëruar nga një ndjesi e përfshirjes personale në lidershipin e shoqërisë sonë nëpëmjet një përvoje njëvjeçare, që e vendos përfituesin pranë një pozicioni qeveritar shumë të lartë. Individëve të përzgjedhur do t’u ofrohet mundësia për të punuar si pjesëtarë në kabinetet e titullarëve të institucioneve të larta shtetërore si Kryeministria, Institucioni i Presidentit, Ministri të ndryshme, Banka e Shqipërisë dhe Bashkia e Tiranës. Vendimet për pozicionet do të merren mbi bazën e interesave dhe përvojës së aplikantëve. Përvoja e pjesëmarrjes në Programin “LEAD Albania” do të pasurohet me një komponent edukimi, i cili do të shoqërojë përvojën e punës gjatë gjithë vitit. Në formate seminaresh dhe takimesh do të trajtohen tema si integrimi evropian, politikat publike, vendimmarrja, politika e jashtme, politika të sigurisë apo zhvillimi i kompentencave sociale dhe aftësive të lidershipit. Programi do të mbulojë për secilin individ të përgjedhur shpenzimet e lidhura me pagën dhe përfitimet përkatëse, sipas kategorisë së pagave në institucionin ku vendosen.

  Kushtet për të aplikuar
  Për të aplikuar në Programin "LEAD Albania", kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
  • Aplikantët duhet të jenë nënshtetas shqiptarë (pranohet nënshtetësia e dyfishtë).
  • Aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet në arsimin e lartë. Përfundimi i studimeve pasuniversitare mund të jetë avantazh i rëndësishëm;
  • Aplikantët duhet të kenë përvojë pune. Preferohet një minimum prej të paktën pesë vitesh. Në rast të përfundimi të studimeve të doktoraturës, minimumi i preferuar zbret në tre vjet.
  • Personat, të cilët punojnë aktualisht në institucione të qeverisjes qendrore (Kryeministri apo Ministri) ose Institucionin e Presidentit, NUK lejohen të aplikojnë.
  • Nuk ka kufizime moshe. Megjithatë, Programi është krijuar për t’u dhënë aplikantëve të përzgjedhur përvojën e qeverisjes në fazat e para të karrierës së tyre.
  Profili i kandidatëve
  Programi "LEAD Albania" dhe Komisioni Përzgjedhës do të kenë parasysh kriteret e mëposhtme në përzgjedhjen e finalistëve:
  • Arritje profesionale të rëndësishme në karrierë;
  • Dëshmi të aftësive për lidership dhe potencial për rritje të mëtejshme;
  • Interes i provuar për sferën publike dhe/ose shoqërinë civile;
  • Aftësi për të pasur sukses në nivelet më të larta qeveritare dhe aftësi për të punuar efektivisht në ekip.
  Cilësi të tjera mund të përfshijnë:
  • Aftësi shumë të mira në të shkruar;
  • Njohuri të gjuhëve të huaja;
  • Qëndrim pozitiv;
  • Aftësi të mira menaxhuese;
  • Aftësi shumë të mira në marrëdhëniet me njerëzit;
  • Nivel të mirë ekspertize në fushën e propozuar si fokus në kuadër të Programit.
  Procedura e aplikimit
  Aplikimi kryhet online. Informacione të mëtejshme rreth programit, kushteve për të aplikuar dhe udhëzimet përkatëse gjenden në faqen e internetit të AADF-së. Afati i fundit i dorëzimit të aplikimeve është 15 mars 2014, ora 17:00. Nuk do të merren në konsideratë aplikimet e paraqitur dorazi apo me email.

  Rreth Fondacionit Shqiptaro-Amerikan pë Zhvillim (AADF)
  Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) mbështet zhvillimin dhe forcimin e ekonomisë së tregut dhe shoqërisë demokratike në Shqipëri. Ai përfaqëson një traditë të fortë të miqësisë dhe vullnetit të mirë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë si edhe nxit shkëmbimin e ideve dhe përvojës mes qytetarëve të dyja vendeve. AADF-ja është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në shtetin Delaware, ShBA, e krijuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve (AAEF) me mbështetjen dhe inkurajimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Për më shumë vizitoni faqen e internetit!

  Adresa:
  Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF)
  Rr. Ibrahim Kodra, Kompleksi “Green Park”, Kulla 2, Kati 12
  Tirana 1019
  (avokati i popullit, 15-01-2014)


Ju mund te shkruani opinionin tuaj per kete teme. Per te bere kete ju duhet te behemi anetare Anetarsimi eshte falas